شرکت تخم نطفه دار در اهداف خود در نظر دارد در آینده ای نزدیک به خدمات خود ،  فروش جوجه و نیمچه انواع پرندگان زینتی و صنعتی پر کاربرد را اضافه نماید . برای خرید تخم نطفه دار کلیک کنید

 

به امید ارائه خدمات به شما در این صفحه